Omslag Bang Nu verschenen! Het tweede doeboekje
over emoties. Voor watjes, waaghalzen
en iedereen daartussen...
Foto Linda Klein

Linda Klein (1973) is kinder- en jeugdpsychotherapeute en auteur van onder meer (prenten)boeken.

Kinder- en jeugdpsychotherapeute

Als kinder- en jeugdpsychotherapeute is zij gespecialiseerd in speltherapie voor kinderen en therapie met verbeeldende middelen voor adolescenten (beeldcommunicatie), in combinatie met ouderbegeleiding. Tevens geeft zij supervisie en is docent in de opleiding Spelpsychotherapie (RINO Utrecht). Zij is werkzaam binnen het Psychotherapeutenteam Bussum, waar zij samen met andere kinder- en jeugdpsychotherapeuten therapie biedt die is afgestemd op de persoonlijke zorgen, situatie en mogelijkheden van het kind, de ouders of de jongere. Daarvoor is zij lange tijd werkzaam geweest bij Eleos Jeugdzorg.

Het geeft me veel voldoening als ik bij de afronding van een therapie ouders en een kind of een jongere met vertrouwen verder zie gaan.

Kinderboeken

De prentenboeken bieden de mogelijkheid om met jonge kinderen stil te staan bij ingrijpende situaties. De boeken gaan over echtscheiding en rouw. In een bijlage voor ouders, leerkrachten en betrokkenen worden suggesties gedaan hoe de boeken gebruikt kunnen worden. De boeken zijn geschreven vanuit een christelijk perspectief. De doeboekjes zijn bedoeld om als ouder en kind samen aan de slag te gaan emoties zoals boosheid en angst.

Zoeken

Links